Obehaget av tinnitus – finns det behandling?

Det finns idag ingen botande behandling för att bli av med tinnitus. Det finns däremot en rad olika metoder som går ut på att lindra dina besvär och att förbättra livskvaliteten för den som upplevelser de besvärande ljuden. I vissa fall kan tinnitus förbättras med tiden, utan att åtgärder vidtas. I andra fall krävs behandling.

Vilka behandlingar finns?

KBT terapi rekommenderas som stödåtgärd för att lindra de besvär som uppstår i samband med tinnitus. I vissa fall kan även en hörapparat ge lindring genom att reducera det distraherande ljudet via maskering. Det är viktigt att du ser över helheten i vardagen. Det kan till exempel ske en märkbar lindring av besvären genom att åtgärda en stökig arbetsmiljö.

Antidepressiva läkemedel kan hjälpa ibland, ifall du dessutom är diagnostiserad med depression i samband med din tinnitus. Rådfråga alltid din läkare om bästa tillvägagångssätt för att lindra dina besvär.

Ett hörseltest är en bra början

Du som lider av tinnitus kan enkelt och smidigt vända dig till Eartech hörselkliniker där du får hjälp av legitimerade läkare, som via hörseltester stöder dig på rätt väg mot en tinnitusfri vardag. Sök online för att boka din tid redan idag. Genom att du gör ett test av din hörsel så är det lättare att gå vidare om något måste göras. Exempelvis om du har behov av en hörapparat eller andra hjälpmedel som kan lindra din tinnitus. Se till att sök hjälp då detta är ett besvär som ingen vill leva med.

Vi hoppas så klart att du får hjälp med dina problem och att du snart kan leva ett mer normalt liv.